Individueel consult - coaching - therapie

  

Op afspraak

Duur: 1  1/2 u

Kosten
: particulieren: 70 €  - zelfstandigen: 85  
        Indien nodig wordt er een andere prijs afgesproken.          


Consult kan ook met Skype, Messenger, WhatsApp, telefonisch of per mail!

 

       

De Praktijk wil in zijn begeleiding een brug slaan tussen psychotherapie en spiritualiteit
Er zijn diverse werkwijzen mogelijk. De keuze van een één werkwijze en/of een al dan niet gecombineerde toepassing van verschillende werkwijzen wordt besproken met de hulpvrager.

Mogelijke werkwijzen: gesprek - ervaringsgericht - lichaamsgericht - meditatief - healing.
Naast het klassieke 'binnenshuis' consult is er ook het  wandelend consult.
 
         

  Gesprek  

Wanneer je voor de eerste keer beroep doet op de Praktijk is er een intakegesprek i.v.m je (hulp)vraag en je doelstelling op korte en lange termijn. Er wordt een persoonlijk werkplan opgesteld en afgesproken welke werkwijzen kunnen gebruikt worden.

Gebruikte methodieken:  
Empatisch luisteren 

Niet 'voor-weten' en het 'spreken over' maar het ervaren, het beleven, het doorvoelen leidt tot heling.

Het blijven steken in praten geeft de kans aan een onverwerkt gevoel om zich nog meer vast te zetten.
De onderkenning van gevoelens verloopt in fasen: van 'erover praten', van 'voelen' naar 'expressie'.

Als we dan kiezen voor andere werkvormen, spreekt het vanzelf dat we steeds in gesprek blijven over hoe het proces verloopt, over recente ontwikkelingen en over de wijze van werken.

   Ervaringsgericht

Ervaringsgerichte werkvormen gaan uit van de opvoedkundige en genezende werking van voelen, ervaren en doen ( naast die van de verstandelijke functies van begrijpen, herinneren en denken). Het uitgangspunt is dat ervaren een sterkere helende werking heeft dan begrijpen.

Door ervaringsgerichte therapie leer je te leven in het 'hier en nu ' en meer bewust te worden van wat denkt, doet en voelt.
Je leert gedachten en gevoelens toe te laten en te uiten in plaats van deze weg te stoppen. Je leert de werkelijkheid te ervaren zoals die is i.p.v. te leven in een ingebeelde toekomst of een voorbij verleden. Je leert verantwoordelijkheid te dragen voor je eigen gedrag, denken en voelen.

Gebruikte methodieken:
Gestalt - Transactionele Analyse - NLP - Encounter - Verbindende Communicatie

  Lichaamsgericht

Bij lichaamsgerichte psychotherapie wordt op de eerste plaats gezocht naar de lichamelijke basisstruktuur, waarmee we gevoels- en gedachtepatronen in stand houden. Die basisstructuur is te vinden in o.a. onbewuste spierspanning, houdingsafwijkingen, ademhalings- en bewegingspatronen.

Omdat bij deze vorm van psychotherapie uitgegaan wordt van de functionele eenheid van lichaam en geest, zou men kunnen stellen dat in feite alle klachten zowel "psychosomatisch" als "somatopsychisch" zijn. Niet alleen onze geest registreert, ook ons lichaam. We hebben dus niet alleen een verstandelijk geheugen maar ook een lichamelijk geheugen of celgeheugen.

In de structuur van ons lichaam is de fysieke neerslag terug te vinden van onze erfelijkheid, onze opvoeding en ons milieu. Door ons lichaam te gaan (her-)ontdekken en te beïnvloeden door ademhaling, oefening, massage en beweging, kunnen onbewuste energieën, emoties en mogelijkheden vrij komen. Oud en verdrongen zeer kan verwerkt gaan worden. Daarna komt er ruimte en energie vrij voor nieuwe gevoelens en gedachten. Of liever gezegd, je oorspronkelijke vrije, levendige en nieuwsgierige natuur komt weer tot je beschikking.

Met de nadruk op het lichaam zijn lichaamsgerichte psychotherapieën een in wezen sjamanistische vorm van genezen.

Gebruikte methodieken:  Neo-Reichiaanse lichaamswerk - Bio-energetica - Adem & Stemwerk – Verbonden ademen - Bonding - Postural Integration - Holistische Massage

  Meditatie

Meditatie leert je een nieuwe manier van leven: toeschouwer worden, getuige zijn, gewaar zijn.
Je merkt al je gedachten, gevoelens, handelingen en gebeurtenissen op zonder ze te veroordelen, te bekritiseren, te interpreteren, te waarderen of af te wijzen. Je leert je niet te identificeren met je gedachten, gevoelens... Je komt tot acceptatie van wat er is in het 'hier en nu'.

Als je begint met meditatieve technieken toe te passen, is het beter met iets actiefs, iets beweeglijks te beginnen. Als je stil zit, word je je bewust van de waanzin in je denken. Als je beweegt, gebeurt innerlijk het tegenovergestelde: je wordt je bewust van je innerlijke stilte.

Een meditatietechniek met beweging en actie (dansen, schudden, diep ademen, geluid maken...) geeft ruimte aan de waanzin in je denken en leidt tot catharsis van opgekropte en onderdrukte gevoelens. Dan ga je voelen dat er de innerlijke stilte, die diep in ons verborgen ligt, begint te groeien. Dan, wordt het mogelijk meer in een zittende of liggende houding te mediteren.

Meditatietechnieken:  Dynamische Meditatie - Vipassana - Mindfulness
 

  Healing

Geblokkeerde energiecentra (chacra’s) worden terug in balans gebracht.                            
Universele energie stroomt door de handen van de gever naar de ontvanger, herverdeelt en stimuleert de eigen geneeskracht van lichaam en geest (Reiki). 
Geconcentreerde energiestromen worden gestuurd naar ieder gebied waar behoefte is aan genezing (Chacrahealing via handen en/of helende kristallen)                                        
 
Gebruikte methodieken:  Chakrahealing – Reiki 

  Wandelend Consult

Naast bovengenoemde werkvormen die binnenshuis beoefend worden, is er ook nog het “Wandelend consult”.
Voordeel van  te gaan wandelen is dat je letterlijk in beweging bent.  Dat is goed voor je lijf en leden en voor een 'open mind', 'je mentale spieren'. Je denkt en handelt anders wanneer je beweegt dan wanneer je zit. Je kunt wat vrijer, losser en ongestoord je verhaal doen. Je kunt gemakkelijk zwijgend enkele minuten met iemand oplopen zonder je bezwaard of ongemakkelijk te voelen. Dan kan je dingen laten zakken, verwerken en tot je nemen. 
 
Een heel intense vorm van wandelend consult is samen met je begeleider wandelen langs de belangrijke plaatsen in je leven. Zo ontdek je al wandelend op een ongedwongen wijze wanneer en hoe je gedragspatronen ontstaan zijn. Daardoor krijg je een heldere kijk op de wijze waarop die gebeurtenissen nu nog een invloed in je leven hebben. Dat inzicht werkt bevrijdend en legt de basis voor acceptatie en de mogelijkheid tot verandering.
 
Gebruikte methodiek: Meditatief wandelen -  Wandelende coaching - Therapeutisch wandelen

  Dagdagelijkse toepassing

Afhankelijk van de persoon en de doelstelling kunnen thuis oefeningen gedaan worden: lichaams- en ontspanningsoefeningen, psychisch, sociale en/of meditatieve oefeningen. Er kan je ook gevraagd worden je beleving van een sessie in een beknopt verslag neer te schrijven. Soms kan het ook zinvol zijn een dagboek bij te houden of een chronologische biografie te schrijven van je geboorte tot het heden.
   
Ons licht, niet onze duisternis, beangstigt ons het meest.
We vragen ons af: wie ben ik, dat ik briljant, prachtig, begaafd, fantastisch zou zijn?
Jezelf klein maken dient de wereld niet. Door ons eigen licht te laten schijnen,
geven wij anderen onbewust de toestemming dat ook te doen;
bevrijd van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.
         
Nelson Mandela bij zijn inauguratie in 1994