Oorspronkelijke Levenskunst

     
"Je bent niet wie je geworden bent,
Je bent wie je eigenlijk, oorspronkelijk bent"

Hans knibbe
 

                         

 

"Oorspronkelijke...."


Vanuit de 
visie van de Praktijk is het mogelijk jezelf te leren kennen op een volkomen oorspronkelijke manier, los van gewoontes dwangmatigheden, illusies en afweermechanismen, los van wat men van je denkt.
Onze ware aard, ons oorspronkelijke zelf genoemd, is van een totaal andere orde als het dagelijkse ik, ons ego, onze persoonlijkheid, die we opbouwen in de loop van onze psychologische ontwikkeling.
Het herinneren van onze ware aard, van wie we 'eigenlijk' of 'oor­spronkelijk' zijn, is een diepgaande ervaring. Er ontstaan dan beelden waarbij we onszelf als stralend, levendig en waardig zien en het voelt aan alsof we dit altijd al geweest zijn.

 
 
"Hoezeer we ook lijden, hoe verward en angstig we ook zijn,
onze ware, stralende aard is te alle tijde aanwezig.

Die is nooit weggeweest.
Zo stralend blijken we te zijn
als we ons herinneren wie we werkelijk zijn."

 
 Hans Knibbe
 

"Levenskunst..."

De kunstenaar in onszelf is de onbedorven, creatieve kern in onszelf. Door opvoeding, programmering, conditionering vervreemden we van onze essentie, onze wezenskern. Essentiële kwaliteiten raken zoek of vervormd. We verloochenen onze levenspotentie en dat maakt ons ongelukkig.
Bewuster gaan leven is spiritueel wakker worden, ontwaken uit een collectieve droom die onze aandacht opeist, ons indoctrineert en leert wat we moeten geloven en wat we moeten dromen. 'Leven' wil geleefd worden. Leven vraagt de realisatie van je persoonlijke droom, het terug contact maken en verder ontwikkelen van je kernkwaliteiten. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor.
Jij bent medeschepper van je eigen realiteit. Jij maakt, schrijft, regisseert de film die 'je leven' heet. Je kunt de film 'je leven' op elk gewenst moment veranderen of je kan passen en doorgaan met gewoon ouder worden maar dat is dan geen leven; het is alleen maar een trage dood of trage zelfmoord. 
      
 
 
"Hoe leven we ons leven?
Dat is onze kunst - de kunst om te leven.
Met onze scheppingskracht geven we
in alles wat we zeggen, doen en voelen ui­ting aan de levenskracht.
Wij zijn verhalenvertellers…
Als we ons verhaal niet leuk vinden,
dan veranderen we het gewoon want wij zijn de schrijvers."

 
 Don Miguel Ruiz
       

Gaan voor je diepste verlangen  en trouw blijven aan je eigen ziel, roept tevens je diepste angsten op. Bezield en intens leven vraagt dat je risico's neemt in plaats van veilig te spelen en je terug te trekken. Het is een uitnodiging tot ontwikkelen van durf en levensmoed. Het is de kunst "in contact" tot je recht te komen en anderen tot hun recht te laten komen, trouw aan jezelf.
   
 
     
"Het interesseert me niet wat je doet voor de kost.
 Ik wil weten waar jij van hunkert
en of je durft te dromen van dat waar je hart naar uit gaat.
Ik wil weten of je alleen kunt zijn met jezelf,
en of je op stille momenten oprecht houdt van je eigen gezelschap."
   
Oriah Mountain Dreamer
 
 
 

Anders Levensschool

 

      

Oorspronkelijk leven is een levenskunst.
We doorlopen een levensschool, we volgen een levensweg.
We hebben een levensles en we maken er een levenswerk van.


In onze maatschappij waar 'het denken' erg overheerst, is er een bewustwordingsachterstand op emotioneel en spiritueel gebied. Een groot deel van het menselijk potentieel wordt niet geleefd. In onze opvoeding of de gewone school word hier, zoals gezegd, weinig of geen aandacht besteed. Onze Praktijk wil een Anders Levensschool zijn waar je ervaringsgericht kan leren meer en meer te leven vanuit eigen wijsheid, bezieling en meesterschap.

Holistische visie

Vele vormen van begeleiding, coaching, therapie, vorming en training zijn in hun benadering gericht op één specifieke laag van het menselijk bestaan.
In de Anders Levensschool vertrekken we vanuit de Holistische visie
Een mens is een geheel van verschillende dimensies. Die dimensies dragen al onze ontwikkelingsmogelijkheden als mens in zich.
Om onze totale zelf-verwerkelijking te realiseren doen we aan bevraging vanuit verschillende bewustzijnsniveus.
De mens is een eenheid van lichaam, ziel en geest. Bewustwording en ontwikkeling vindt plaats op de alle niveaus van het menselijk bestaan:
              - het fysieke: de laag van de belichaming (bewegen, handelen, bewerkstelligen, richten).
                Hoe ga ik om met mijn lichaam? Hoe is het gesteld met mijn lichaamsbewustzijn, mijn houding - ademhaling - energie - beweging/expressie?
              - het mentale : de laag van de betekenisgeving (denken, onderzoeken, ordenen, organiseren)
                Welke gedachten en overtuigingen hanteer ik? Kan ik en hoe kan ik anders leren denken? betekenisgeving
              - het emotionele: de laag van de beleving (beleven, gewaarworden, voelen, waarderen)
                Hoe ga ik om met mijn gevoelens? Welke gevoelens ontken, onderdruk of versterk ik?
              - het spirituele: de laag van de zingeving, de bezieling (geloven, waarnemen, onthechten)
                Wie ben ik en wat wil ik? Voel ik mij verbonden met en gesteund door iets wat groter is dan mijzelf?
                Hoe zit het met "mijn wil geschiede" en "Uw wil geschiede"?

Zelfonderzoek en werkvormen

In de Anders Levensschool ga je je psyche, je ware aard beter leren kennen en verwerkelijken.

Dit proces van ZELFVERWERKELIJKING vat je aan door zelf-observatie via ervaringsgerichte, lichaamsgerichte en meditatieve werkvormen.
Alle menselijke vermogens worden hierbij ingeschakeld: ons verstand, gevoel, hart, lichaam, onze intuitie. Het gaat om waarnemen - voelen - denken - doen.


Je leert op een respectvolle en liefdevolle manier je geschiedenis onder de loep te nemen. Je kan angsten, oude patronen en gewoonten, pantsers en blokkades leren loslaten en kennis maken met een ruimer, ongedeeld bewustzijn, een niet geconditioneerde werkelijkheidsbeleving. Je leert leven vanuit eigen wijsheid, bezieling en meesterschap.

Dit kan in individuele sessies en in bijéénkomsten met kleine en grote groepen.

Door zelf-observatie kom je tot meer zelf-kennis en uiteindelijk tot zelf-overstijging.