Begeleiding - Coaching - Therapie

 

       

Individuele begeleiding                                                      Relatie begeleiding           

 

 

 
Misschien ben je in moeilijkheden geraakt en heb je relatieproblemen, problemen met de kinderen, frustraties op het werk of in je studie...

Misschien ervaar je dat je communicatie niet vlot verloopt, niet assertief, efficient en respectvol is...
 
Misschien heb je het moeilijk om je gevoelens en behoeften te herkennen, te erkennen, te benoemen en te delen...
 
Misschien kun je moeilijk in het 'nu' zijn, ontspannen en genieten...
 
Misschien voel je je (tijdelijk) onrustig, verward, angstig, onzeker...

Misschien heb je een grote klap in je leven te verwerken: echtscheiding, overspannenheid, ziekte...
    
       
Misschien vraag je je af:
 
"Doe ik wel wat ik wil en wil ik wel wat ik doe?"

Misschien heb je een meer algemeen gevoel van ontevredenheid over je leven, zonder een duidelijke oorzaak daarvoor te kunnen aanwijzen. Alles gaat redelijk goed maar je mist diepgang.

Misschien is er al meer diepgang maar merk je dat de integratie van de inzichten in je dagelijks leven achterblijft...
 

Misschien heb je naast vragen over het dagdagelijks leven, ook de grote vragen:
 
Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Wat wil ik met mijn leven?


Bij het beantwoorden van vragen, het leren omgaan met moeilijkheden en het integreren van inzichten heb je soms steun, overleg of tijdelijke hulp nodig.
Je kan een begeleider, coach of 
therapeut opzoeken. Hij is als het ware de loods die dan op het schip komt om de kapitein bij te staan met zijn kennis en ervaring van het vaarterrein.
Het is belangrijk zorgvuldig te zijn in deze keuze van een begeleider en tijd te nemen om te proeven of je bij elkaar past. Ga eventueel verschillende mensen opzoeken.

 


Problemen en begeleiding

Perceptie

Hoewel je misschien het liefst een snelle oplossing voor je vragen en problemen aangereikt zou willen krijgen, wordt er in de Praktijk beroep gedaan op je eigen wijsheid. Je wordt uitgenodigd om eerst eens stil te staan bij hoe het werkelijk met je is. Je hebt misschien al veel over jezelf nagedacht en gevoeld maar de manier waarop je bij de situatie stil staat maakt een verschil uit.

Uiteraard kan het nuttig zijn om zo snel mogelijk wat praktische maatregelen te nemen om op korte termijn wat druk van de ketel te nemen. Er is dan nog niets veranderd aan de oorzaak van de problemen, maar er is wel ruimte gekomen om te gaan kijken wat er nu eigenlijk speelt.

Misschien wil je zo snel mogelijk weglopen uit de situatie. Misschien ben je veroordelend, beschuldigend of afkeurend naar jezelf of je omgeving. Misschien zit je met vastgeroeste patronen en ideeën over jezelf en de wereld. Misschien merk je hoe je het heden steeds interpreteert vanuit ideeën uit het verleden, bijv. dat je je als volwassene nog steeds gedraagt als een kind dat beloond of gestraft kan worden. Je leeft dan vanuit het gekwetste kind in jezelf en je bent nog in de ban van je inperkende kinderbeelden.

Hier-en-nu

In de Praktijk wordt je uitgenodigd met een milde, niet-veroordelende blik aanwezig te zijn bij hoe je situatie is. Je wordt aangemoedigd om met mededogen te kijken naar jezelf. Er wordt je gevraagd niet te vluchten voor en ook niet moedeloos of machteloos weg te zakken in je moeilijkheden. Je wordt gevraagd je te oriënteren op wie je nu bent, vrij van beperkingen van het verleden, in plaats van je te oriënteren op wie je geworden bent.

Vanuit deze houding kun je gaan merken dat je zelf het roer van je schip in handen hebt. Je kan iets gaan voelen van innerlijke waardigheid en kracht en ervaren dat problemen niet allesbepalend blijken te zijn. Mogelijks ontstaat een gevoel van competentie ten opzichte van je problemen.
  
Als we uitgaan van ons verleden, worden onze waarneming, ons gevoel en onze gedachten elk moment opnieuw bepaald door dit verleden. Het lijkt dan erg logisch om problemen en angsten voor waarheid aan te nemen en te denken in termen van 'Zo ben ik nu eenmaal...' Het is de bril waardoor we het leven bekijken. Wat wij voor waarheid aannemen is onze interpretatie van de werkelijkheid. Onze problemen en angsten zeggen meer iets over wie we geworden zijn dan over wie wij werkelijk zijn.

Moeilijkheid - Mogelijkheden

Oriënteren wij ons op wie we nu, in vrijheid, zijn, dan opent onze waarneming een nieuw perspectief. Onze blik, ons gevoel en ook onze gedachten worden ruimer dan het probleem, de moeilijkheid waar we tot dan toe in gevangen zitten, we zien mogelijkheden die we voorheen niet zagen. Als we van daaruit naar onszelf kijken, zien we in één oogopslag hoe we zijn als we niet in gevecht zijn met onszelf en anderen, hoe we zijn als we authentiek durven zijn.

Levenspotentieel

De conflicten in ons leven wijzen ons erop dat we te weinig ruimte krijgen om te leven.
Problemen zijn te beschouwen als signalen dat we bepaalde kwaliteiten nog niet ten volle leven. Aspecten van ons die we in reserve houden, komen aan onze deur kloppen totdat we naar ze luisteren en welkom heten.
Leven wil geleefd worden. Wat ons ongelukkig maakt, is dat wij onze levenspotentie vaak verloochenen.
Het leven pikt het niet dat pas naar buiten mag als het sein 'veilig' wordt gegeven.

Vrij zijn, gelukkig zijn, is loskomen van de beperkingen van ons verleden.
Niet door het verleden te verwerpen of door ons bezorgd bezig te houden met het verwerken ervan, maar door ons er op een vrije manier mee te verhouden. Dit is geen snelle oplossing voor onze moeilijkheden.

We raken zelfs helemaal niet van onze problemen verlost. Wat we wel leren is een houding van waaruit we met onze problemen kunnen omgaan op een precieze, eerlijke, liefdevolle en daadkrachtige manier.

       

De Praktijk zal je stimuleren om
echt geïnteresseerd te geraken in jezelf en je situatie,
bereid te zijn de deur te openen naar niet geleefde delen in jezelf
zodat je jezelf en je omgeving in een ander licht kunt zien.

De Praktijk nodigt je uit
je VOLLE POTENTIEEL te leven vanuit je EIGEN WIJSHEID en MEESTERSCHAP.
 


Individuele coaching                        Relatie coaching