Relatie consult - coaching - therapie

  

OP AFSPRAAK

Duur: 2 u   

Kosten: particulieren: 100 € - zelfstandigen: 125 €


Indien nodig wordt er een andere prijs afgesproken!

Consult kan ook met Skype, Messenger, WhatApp, telefonisch of per mail!"Liefde kan eigenlijk pas ten volle bestaan als mensen van zichzelf leren wie ze zijn, ten diepste, en
van daaruit een manier vinden om los te komen van eigen kwetsuren die hen bepalen, zodat
ze elkaar kunnen zien voor wie ze zijn en dan willen houden van dat totale plaatje"

Griet Op de Beeck

 

Relatie begeleiding/coaching/therapie voor partners

Er zijn verschillende vormen van relatiecoaching: o.a. systeemtherapeutisch, ervaringsgericht, gedragsgericht ...

In onze Praktijk leren staan we stil bij de relatie en communicatie met anderen maar vooral ook bij de communicatie en relatie met onszelf.  Een van de methoden daartoe is de  VERBINDENDE COMMUNICATIE, gebaseerd op het 'Geweldloze communiucatiemodel' van Marshall Rosenberg

Deze methode gaat er vanuit dat dat gezonde relaties gebaseerd zijn op rationele, emotionele en communicatieve gelijkwaardigheid. Er wordt gecommuniceerd op een constructieve en creatieve manier vanuit assertiviteit, authenticiteit, mededogen en verbinding.

KLIK artikel GEWELDLOZE COMMUNICATIE

We baseren we ons op onderstaande inzichten:


1. Een relatie aangaan vraagt voldoende zelfkennis, eigenwaarde, eigenliefde, autonomie.

Een volwassen, vervullende relatie met een ander kunnen hebben, veronderstelt veel zelfkennis: Wie ben ik? Wat wil ik? Welk zelfbeeld beb ik? Wat is mijn mens en wereldvisie? Welke normen en waarden hanteer ik? Doe ik wat ik wil en wil ik wat ik doe? Een liefdevolle relatie kunnen aangaan met een ander vraagt dat je een liefdevolle relatie met jezelf kunt onderhouden: weten dat je op eigen kracht gelukkig en succesvol kunt leven.
Dit vraagt 
inzicht in je evolutie, opvoeding, programmering, conditionering... je opgelopen basisverwondingen en je belemmeringen om uit te groeien tot een zelfstandig individu....  Heb je als kind een gezonde wisselwerking ervaren tussen symbiose en autonomie - behoeften, tussen afhankelijk en zelfstandig zijn? Heb je je veilig of onveilig gehecht gevoeld in je thuissituatie? Ervaar je 'bindings' en/of 'verlatingsangst'?

KLIK tekst Ik hou van mij
KLIK tekst Symbiose en autonomie
KLIK tekst Patronen
KLIK tekst Heel je innerlijke kind 


2. Een relatie uitbouwen vraagt de nodige tijd om de ander te leren kennen en weten wat je binnen een relatie wilt

Tijd nemen voor de ander betekent authentiek en onbevooroordeeld kunnen luisteren: open staan voor je eigen gevoelens en behoeften en die van de de ander. 
Zicht krijgen op de juiste vorm van je relatie, op de mate van betrokkenheid is één van de moeilijkste terreinen van een relatie. Meestal doorloopt een relatie volgende fasen: vriendschap opbouwen - vrienden worden minnaars - geliefden worden partners - partners worden levensgezellen

KLIK artikel STAPPEN NAAR EEN GOEDE RELATIE


3. Een relatieverhaal speelt zich af volgens een scenario met diverse bedrijven

Bij de meeste relatieproblemen gaat het erom dat partners verwikkeld zijn in een strijd om én trouw aan zichzelf én trouw aan elkaar te zijn. Soms lukt dit, soms leidt dit tot epische gevechten. Een relatie verloopt met ups en downs, blijft steken in bepaalde crisissen of worstelt er zich doorheen.

Partners zijn terzelfdertijd de acteurs en de auteurs van het drama dat zij samen op- of afbouwen. Een huwelijksdrama (relatieverhaal) speelt zich volgens Nand Cuvelier af volgens een scenario met zes bedrijven. Elk van deze bedrijven kunnen we onthouden door de letters van het letterwoord ELKAAR:

E : Eenheid, Eensgezindheid, Eenvormigheid: de partners leven met elkaar
L : Last van de verschillen: de partners streven tegen elkaar
K : Kolonisatie en impalming van het terrein: de partners walsen over elkaar heen
A : Afweer, afstand en verwerven van autonomie: de partners staan los van elkaar
A : Accomodatie en Afstemming op elkaar: de partners keren zich naar elkaar toe
R : Reële relatie: de partners leven bij elkaar

KLIK artikel SCENARIO VAN HET HUWELIJKSDRAMA       

KLIK tekst:
Trouwbelofte 


4. Een relatie dient te voldoen aan een reeks spirituele wetten

In het verleden werden relaties voor het leven aangegaan, die koste wat kost moesten blijven bestaan. Tegenwoordig zien we het andere uiterste: veel mensen verbreken liever hun relatie dan dat ze enkele belangrijke compromissen moeten sluiten om de relatie in stnd te houden. De vreugde en problematiek van relaties blijven ieder mens, waaronder ook vele psychologen en relatietherapeuten, boeien. Wie echter inzicht verwerft rond de 7 spirituele wetten van relaties kan zich volgens Paul Ferrini heel wat leed besparen.

Wet 1: Betrokkenheid: een relatie vereist wederzijdse betrokkenheid
Wet 2: Gezamenlijkheid: een relatie vereist gezamenlijkeid
Wet 3: Groei: in een relatie dienen beide partners moeten de vrijheid hebben om te groeien en zich als individu te uiten
Wet 4: Communicatie: in een relatie is een regelmatige, oprechte, niet-beschuldigende communicatie een noddzaak
Wet 5: Spiegelen: wat we niet prettig vinden aan onze partner is een afspiegeling van wat we niet acceptabel vinden aan onszelf
Wet 6: Verantwoordelijkheid: in een relatie nemen beide patners verantwoordelijkheid voor hun gedachten, gevoelens en beleving
Wet 7: Vergeving: in een relatie is voortdurende vergeving van jezelf en je partner een onderdeel van de dagelijkse praktijk

KLIK artikel STAPPEN NAAR EEN GOEDE RELATIE 2

KLIK tekst Geweldloze communicatie
KLIK tekst Mededogen
KLIK tekst Luisteren
KLIK tekst Loop met me op, vertel me wat er nu in je omgaat

 

 

5. Een sexuele relatie doorloopt verschillende slaapkamerklassen

In zijn cursusboek 'Welkom in de school voor sexualiteit' beschrijft Maarten Ghysels hoe we het doen met elkaar. Hij neemt een kijkje in onze 7 slaapkamerklassen.
Eigenlijk willen mannen en vrouwen in hun sexleven allebei hetzelfde: ze willen beminnen en zich zich bemind voelen, omarmen en omarmd worden, smelten en hun hart openmaken.
Ze zijn echter vergeten wat man zijn en vrouw zijn is. Ze zijn uisluitend gericht naar vrijen vanuit opwinding en ontladen en missen daardoor de essentie van het vrijen. De gecondioneerde penis en vagina zijn ook voelende organen. Het zijn voelende contactmakende organen die deel uitmaken van een stromend lichaam en verbonden zijn met het hart.

Seks is dus en grote kracht die we op allerlei manieren kunnen eren, beleven, gebruiken en misbruiken. Bewustwording in deze kan heel wat misverstanden en lijden voorkomen of oplossen.

1: Eén is de baas, de ander ondergaat
2: Vrijen is zoeken naar prikkels, lust en opwinding
3: Vrijen is seksueel ontmoeten met een basis in jezelf
4: Vrijen is een dans in het hart en geslacht
5: De hel en de hemel dansen in liefde met elkaar
6: Vrijen vanuit 'zijn' in overgave aan elkaar
7: Vrijen in gelukzaligheid en overgave aan het grotere geheel

KLIK artikel 'Welkom in de school voor sexualiteit'


6. Een relatie kan na verloop van tijd een 'andere vorm' aannemen of liefdevol afgesloten worden

Relatiecoaching is geen wondermiddel tot vereniging.
Je kan ook ontdekken dat de kloof te breed is, dat de relatie niet meer voedend is, dat de verschillen te groot zijn of dat er onherstelbare schade is berokkend. Soms besluiten partners dan om uit elkaar te gaan.

Een relatie is echter niet altijd afgesloten als een paar besluit te scheiden. Dit komt omdat ieder vaak achterblijft met gevoelens van pijn, onmacht, verdriet en kwaadheid. Om afscheid te kunnen nemen, is het zinvol om deze gevoelens een plaats te geven door zaken uit te spreken, te verhelderen of afspraken te maken. (b.v. om goed als ouders samen verder te kunnen wanneer er kinderen zijn.) Dit is, hoe moeilijk ook, een wezenlijk onderdeel van de verwerking.

Wanneer partners hier samen niet uitkomen en dit wel willen, kan begeleiding ondersteunend zijn. Als één van beide partners afscheidstherapie nodig heeft en de ander dat niet wil, is het mogelijk alleen in begeleiding te komen.

KLIK artikel STAPPEN NAAR EEN GOEDE RELATIE 3

               

Individuele begeleiding voor partners

Relatieproblemen, zijn in onze optiek een onderdeel van de individuele problematiek van beide partners. Het is niet altijd mogelijk of nuttig problemen in je relatie nu, of in relaties die je hebt gehad, samen met een partner te verkennen en uit te werken. Vaak is het beter eerst alleen uit te zoeken hoe je op dit moment van je leven in relatie bent met jezelf. Dit vraagt bewust-zijn van je basisverwondingen, wat je tekort hebt gehad; bewustzijn van waarmee je jezelf tekort doet: wat zijn je remmingen, conditioneringen, beperkende gedachten en overtuigingen. Verder vraagt dit bereidheid tot introspectie, mogelijke verandering van ideeën , overtuigingen en concept. Zo ontwikkel je bekwaamheid om echt zelfstandig, autonoom te leven. Je leert de werkelijkheid accepteren zoals die is; je leert hoe jouw gedachten het beeld van die werkelijkheid bepalen. Je leert uiteindelijk wat jou beperkt in de relaties en waarom je steeds aanloopt tegen dezelfde problemen in relaties. Je bevrijdt je uit een individuele en gezamenlijk geworden leedcirkel.

 

Liefde is geen werkwoord
Liefde is je natuurlijke staat
Je kunt je die leren 'her-inneren' 
Want een liefdevolle relatie met jezelf is
de poort naar een liefdevolle relatie met anderen

 

 

Interessante litteratuur

                                                     KLIK OP de onderlijnde boekentitels voor meer uitleg ! 

- Patricia Van LingenRelateren kun je leren - Hoe ontwikkel je een liefdevolle relatie
- Hannah Cuppen - Liefdesbang
Rika Ponnet - Blijf bij mij

- Christina Moormann
Relatie als spirituele uitdaging
- Dirk De Wachter - Liefde - Een onmogelijk verlangen
- Gerald Jampolsky - Liefde is het antwoord  
- Robin Norwood - Als hij maar gelukkig is 
- Sue Johnson - Houd me vast

Youtube 

- Jan Geurtz
  - Verslaafd aan liefde Deel 1 /m 4
  - Alles over liefde, relaties... 

- Rika Ponnet
  - Interview over 'Blijf bij mij'
  - Tips voor een duurzamere relatie' 
           

VOLLEDIGE MEDIATHEEK LIJST  

 

Begeleiding - Coaching - Therapie                     Individueel consult