Sander Bloemendal

Praktijk voor Omgangskunde en Lichaamsgerichte Supervisie.
Reflectie in Actie


bloemendalsander@gmail.com 

 
 

 

Sander Bloemendal (1952) is sinds 1988 werkzaam in een eigen Omgangskundepraktijk,
toegespitst op bewustzijnsontwikkeling en sociale vaardigheidsoefening voor volwassenen.

Na het onderwijsdiploma als leraar Omgangskunde, volgde hij opleidingen volgde hij alternatieve opleidingen in Posturale Integratie,
Neo-Reichiaans lichaamswerk, Sexual Grounding, Psychodrama, Lichaams-gerichte Supervisie en Organic Coaching.

In de loop van 30 jaren ontstond een breed onderwijsprogramma met therapeutische diepgang,
gericht op de vermeerdering van eigen en andermans welzijn,
onder de noemer Omgangskunde-onderwijs.


"Mijn levensdoel is: het scheppen van welzijn in en om me heen. Leven is voor mij in de eerste plaats een kwestie van leren en onderwijzen.
Mijn talent en passie komen samen in het geven van onderwijs voor volwassenen en senioren, gericht op kundige Omgang met jezelf, met anderen en de omgeving en met tijd en kwaliteit. Met een groot aantal theoriëen en methoden uit de mensweten-schappen, die inmiddels hun waarde bewezen, inspireer en ondersteun ik je bij verwerking van het verleden en verwerkelijking van jezelf bij roeping en beroepsuitoefening in de toekomst."

Sander Bloemendal


      

 Activiteiten – Overzicht van de Praktijk voor Omgangskunde:

 • LOSSE DAGDELEN of DAGEN, georganiseerd:
  Klinkerzingen
 • LOSSE DAGDELEN of DAGEN, in overleg te organiseren:
  Lezingen/Presentaties
 • MEERDAAGSE MODULES, los te volgen
  . Wending tot de Ziel, 3 of 5-daagse met o.m. een holotropic breathing sessie
 • JAARTRAJECTEN:
  . Auctor, een traject voor gangmakers, pioniers, leidingevenden...
  . Lichaamsgerichte supervisie 

Sander brengt een nieuwsbrief uit met informatie die per mail kan worden aangevraagd via bloemendalsander@gmail.com