Algemene informatie activiteiten

   

DATA                             Zoals aangegeven per activiteit

PLAATS                         De activiteiten gaan door in de Praktijk voor Oorspronkelijke Levenskunst te Welden (Oudenaarde)

BENODIGHEDEN         Voor workshop: loszittende kledij - schrijfgerief
                                      
BEGELEIDING              Paul Symons of vermelde collega trainer

INSCHRIJVING
BETALING                    Wordt geregeld met de verantwoordelijke workshoptrainer !

     

Inschrijving en betaling voor groepsactiviteiten

Praktijk voor Oorspronkelijke Levenskunst
Mattenbosstraat 20 - 9700 Oudenaarde - Welden Tel. 0496/145 096
paulsymons@oorspronkelijkelevenskunst.be

Je bent ingeschreven na telefonische of schriftelijke aanmelding en ontvangt een schriftelijke bevestiging.  

Een deelname aan een activiteit is definitief na betaling van de totale som of een voorschot van 50%. Deze dient gestort te worden op het bankrekeningnummer 230-0018902- 07 van P. Symons met vermelding van de de activiteit. De resterende som wordt 1 week op voorhand betaald OF kan na mondelinge overeenkomst cash betaald worden bij de eerste bijeenkomst.

De annulatievoorwaarden voor deelname aan een activiteit zijn:
- Tot 14 dagen op voorhand wordt het voorschot terugbetaald min 25 euro administratiekosten.
- Tot 7 dagen op voorhand wordt 50% van het totale bedrag aangerekend.
- Tot 2 dagen op voorhand wordt het totale bedrag aangerekend. 

Als een activiteit wordt geannuleerd door de Praktijk wordt je verwittigd en binnen de 14 dagen volledig terugbetaald.

Bij de inschrijving voor een activiteit met meerdere sessies kan een aanvraag tot spreiding van de kostprijs gebeuren wanneer deze een beletsel is om deel te nemen. Er wordt een contract opgemaakt ter bevestiging van deelname en betaling van de totale activiteit. Hiervoor dient 10% meerkost te worden betaald, tenzij anders is afgesproken.

    
Leervoorwaarden voor groepswerk

  • Ieder is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de groep.
  • Ieder heeft zijn eigen bijdrage in het groepsgebeuren, baseert zich op zijn eigen ervaring en heeft recht op een eigen plek in de groep, eigen opvattingen, eigen gevoelens, eigen tempo...
  • Ieder is verantwoordelijk voor zijn aandeel in de communicatie tussen alle betrokkenen en het naleven van de afspraken m.b.t. de organisatie. Het betreft hier o.a. de stipte aanwezigheid, het bewaren van beroepsgeheim over hetgeen men van anderen vernomen heeft en andere ter plekke gemaakte praktische afspraken.

Heb je liever eerst een persoonlijk onderhoud over de inhoud van een workshop en of die wel bij jou past,
of wens je informatie over individuele begeleiding,dan ben je welkom voor een informatie of intakegesprek.