Verbindende Communicatie


Gebaseerd op het 'Geweldloze communicatiemodel' van Marshall Rosenberg


Voor iedereen  die meer kwaliteit wil 

in zijn eigen leven en in de relatie met zijn partner, kinderen, familie, vrienden, collega's....

 


  
BASISREEKS
4 maandelijkse zondagen
(telkens van 10 tot 18u)
 
Datate bepalen in onderling overleg met kandidaat deelnemers
 
 
Groepgrootte: max. 8 deelnemers 
 
 
Begeleiding       Paul Symons
 
9700 Welden - Oudenaarde
0496/14.50.96 
 

 

                
    
          
 
 

Inhoud en werkwijze

 

 

Verbindende Communicatie
 
Deze communicatie is gebaseerd op het 'Geweldloze Communicatiemodel van M. Rosenberg. 
KLIK OP Geweldloze Communicatie

In het Nederlandse taalgbied spreekt men liever van 'Verbindende communicatie' i.p.v. 'Geweldloze communicatie'. De focus ligt op dat gene wat men met deze communicatie tot stand brengt, nl. VERBINDING. Dat staat centraal. De focus ligt daardoor minder op het woord GEWELD. In verbinding ontstaat helderheid en ruimte voor mededogenJe maakt verbinding met wat in jou en in de ander leeft: je communiceert je gevoelens en de behoeften die daaronder zitten EN je beluistert ook de gevoelens en behoeften van de ander. Dit in tegenstelling tot oordelen, veroordelen en beschuldigen; dat wat we allemaal zo goed kennen en gewoon zijn. Zo kunnen we met elkaar in contact komen op een ander niveau dan van het gelijk of ongelijk hebben, met name dat van de buik en het hart. Je communiceert met hoofd (verstand), buik (gevoel) en hart (ziel) en je maakt daardoor het leven mooier en aangenamer.


"Wil je gelijk hebben of wil je gelukkig zijn?"
 

"Wat is het verschil tussen een mening en een oordeel?

Een mening laat ruimte."In deze workshop kan je oefenen in

    - op een authentieke, eerlijke manier zeggen wat er in je leeft, wat jij voelt en wat je behoefte is, wat je stoort...

    - horen wat de ander echt te zeggen heeft, wat wat er in hem/haar leeft, wat hij/zij voelt en nodig heeft
    - assertief omgaan met conflicten op een manier waarbij je recht doet aan jezelf en de ander

    - vrijer, duidelijker, doeltreffender en creatiever leren verwoorden wat je wilt vragen of doen

    - leren omgaan met onaangename gevoelens (pijn, angst, boosheid, verdriet...) 

    - moeilijke boodschappen brengen en horen op een verbindende manier

 


Beleef-tijd voor spreek en lichaamstaal

In deze workshop wordt gewerkt met het totale communicatievermogen: verbaal en non-verbaalBekwame inzet van parataal (toon, intonatie, ritme, tempo) en lichaamstaal blijkt naast zorgvuldige woordkeus voorwaarde tot zelfverwerkelijking.

Naast het mentale staan we nu en dan ook stil bij "beleef-tijd" voor lichaamstaal. Er wordt aandacht besteed aan houding, oogcontact, gebaren, beweging en ademhaling; aan presentie - presentatie - positionering en reflectie in de actie. Door de veelal onbewust gemaakte lichaamstaal via vertraging en/of uitvergroting op cruciale momenten bewust te beleven, maak je contact met de daarin verborgen gevoelens en opvattingen. Gewoon is: daaraan voorbijgaan. Onwennig is: je lichaams-signalen serieus nemen. Zo ontstaat en verdiep je het inzicht in je innerlijk proces.

 

De gebruikte methodieken zijn
Geweldloze Communicatie van Rosenberg - Transactionele Analyse - Psychodrama - Innerlijke kind - Driehoek van Karpman - Beleeftijd voor Lichaamstaal

 

Bekwaming en oefening

Om deze methoden te integreren werken we met geïnstrueerde oefeningen en concrete situaties vanuit de privé of werksituatie. Met oefening verwerf je een mate van zelfsturing, die je voorheen niet had. 
Tussen de maandelijkse workshopdagen door kan geoefend worden in vrijwillig samengestelde huiswerkgroepjes !!!


Praktisch

DATA
Basisreeks: 4 maandelijkse zondagen:....... (4 maandelijkse zondagen telkens van 10-18u) Deze data worden met de kandidaat deelnemers onderling.
KOSTEN
Basisreeks: 380 euro (lunch, drank  & cursusmateriaal inbegrepen)
Overschrijving op BE74 2300 0189 0207 van P. Symons met vermelding  "Kennismakingsdag V.C." of "Basisreeks V.C."
PLAATS
Praktijk voor oorspronkelijke levenskunst te Welden (Oudenaarde)
INSCHRIJVING
& INFORMATIE

paulsymons@oorspronkelijkelevenskunst.be
0496/14.50.96

Algemene informatie activiteiten


Getuigenis

"Toen ik jaren geleden met mijn partner Jan ging samenwonen waren wij,ondanks onze liefde en welwillendheid, niet in staat met elkaar te leven zonder wrijvingen, irritaties en soms zelfs ruzies. En dan te bedenken dat wij beiden ons brood verdienden als communicatietrainers!
Wij zagen dat een oorzaak lag in de verschillende communicatiestijlen die wij hadden maar wij hadden geen structurele handvatten om een definitief eind te maken aan het geharrewar dat de kwaliteit van onze relatie naar beneden haalde.
Op een dag kwam Jan thuis met het boek van Marshall Rosenberg, Geweldloze Communicatie. Wij volgden de vijfdaagse training en vanaf dat moment waren onze ruzies voor 95% verdwenen.
Enthousiast heb ik vervolgens een lijst gemaakt waarop ik de namen schreef van mensen met wie ik geen goede relatie had maar met wie ik dat wel wilde. En ik heb de mensen op de lijst een voor een afgewerkt. Met wie ik ook aan de gang ging, welke communicatiestijl ze ook hadden, wat er in het verleden ook gebeurd was, het maakte niet uit. Met iedereen kwam ik na 1 gesprek al op het niveau van 'on speaking terms'. Maar met het grootste aantal was de relatie zelfs warm en open. Ik pas het met iedereen toe. Het werkt. Het werkt met mijn kinderen, deburen, zakelijke relaties, in trainingen, het maakt niet uit, het werkt.
Er zijn slechts twee dingen nodig om tot succes te leiden en dat is de bereidheid een open houding aan te nemen naar jezelf en naar de ander en het tweede is kennis te nemen van geweldloze communicatie en het toe te passen waar nodig.
Een open houding betekent voor mij dat ik zie en accepteer dat de ander anders is dan ik maar in de basis dezelfde behoeften heeft als ik. De manier waarop de ander vorm geeft aan die behoeften is anders en het is die manier waarop die tot problemen kan leiden. Zo uit ik mijn belangstelling door vragen te stellen terwijl een ander het stellen van vragen juist als bedreigend kan ervaren. De kans dat ik een negatieve reactie krijg op mijn positieve uiting is dan ook groot. Hoe met dit soort zaken om te gaan, daar geeft geweldloze communicatie een helder antwoord op.
Geweldloze communicatie is werkelijk een heel andere manier van je uitdrukken dan dat, wat wij gewend zijn. Het algemene taalgebruik is over het algemeen heel indirect en laat grote ruimte om te interpreteren, wat vaak tot de verkeerde conclusies leidt. Geweldloze communicatie nodigt uit om heel precies, met veel respect, uitdrukking te geven aan dat, wat je naar buiten wilt brengen. Je leert de dingen zo te zeggen, dat de ander er geen ander verhaal van kan maken. Daardoor nemen onbegrip, wantrouwen en strijd af.
Met geweldloze communicatie kun je zo ver en zo diep gaan als jezelf wilt. Je kunt er een bewustzijnsproces mee op gang brengen of je gebruikt het 'gewoon' om je contacten soepel te laten verlopen. De ervaring leert dat het toepassen ervan mensen simpelweg verandert. Als ze dat willen."

Ellen


Voor de geinteresseerde die meer wil lezen.......

                                                

Geweldloze communicatie

Authentiek - assertief - verbindend - empatisch - respectvol - doeltreffend - creatief.... 


 
Deze workshop is een kennismaking met werkvormen die praktische hulp bieden om

beter te leren luisteren naar jezelf en de andere,
dichter bij je eigen en de ander zijn/haar gevoel te komen,
beter je eigen behoeften en ook die van de ander te leren kennen,
vrijer, duidelijker en creatiever te verwoorden wat je wilt vragen of doen.
 
 
 
Communicatie is een kunst! De manier waarop we communiceren is van grote invloed op de kwaliteit van onze privé en werkrelaties. Onze relaties bepalen vervolgens in sterke mate de kwaliteit van ons leven.

Een gesprek ontaardt geregeld in een conflict. Soms is er dan geen wederzijdse toegankelijkheid meer en is het onmogelijk de ander te begrijpen. Nochtans kan het meningsverschil enkel een communicatiestoornis zijn... Thuis en op school leert men praten, aandachtig zijn, maar men leert niet noodzakelijk communiceren op een assertieve manier.
         
Assertiviteit is de ander duidelijk maken wat je wil of niet wil met de bedoeling de ander niet te kwetsen. Het is op een acceptabele, respectvolle manier je grenzen aangeven voor anderen én jezelf.
     
Assertiviteit vraagt zelfkennis, authenticiteit. Wie ben je en wat wil je? Je dient je gevoelens en wensen te onderkennen en te uiten. Het is belangrijk oude gewoontes en gedragingen die niet bijdragen aan je levensgeluk los te laten. Door assertief optreden wordt je je bewust van je eigen verantwoordelijkheid en schuift fouten niet af op anderen of de omstandigheden. Je wordt van medespeler de hoofdrolspeler van je eigen leven. Zelfrespect staat centraal bij assertiviteit. Je gaat luisteren naar je eigen behoeftes. Je laat je niet mee sleuren door de soms overweldigende woordenstroom of gevoelens die anderen bij je kunnen oproepen.
      
Assertiviteit staat niet gelijk aan agressiviteit en op een gehaaide manier zelf aan je trekken proberen te komen. 'Nee' zeggen wordt dus niet tot norm verheven waarbij je gemakshalve de behoeften en gevoelens van anderen negeert. Als je assertief bent sta je open voor de belangen en vragen van de ander en je doet jezelf en de ander geen geweld aan. Wanneer we met anderen communiceren stellen we ons zelden een zeer belangrijke, doch eenvoudige, vraag: 'Wat is het doel van mijn communicatie? Is verbinding (verbondenheid) OF verdeeldheid  het doel en welke van de twee wil ik bereiken?'
      
Marshall Rosenberg, psycholoog en communicatitrainer, stelt dat de manier waarop wij communiceren meestal - onbedoeld - gewelddadiger is dan we beseffen. We gebruiken uitdrukkingen die vaak nodeloos beschuldigend zijn. Feitelijk wil niemand dat. Om dit te vermijden, ontwikkelde hij een zogenoemde

 
In deze communicatie staat verbinding centraal: verbinding met jezelf, de ander en het leven. Daardoor maken we voor elkaar het leven mooier.


'Geweldloze communicatie'
is meer dan zomaar een communicatiemodel
    
Het is de weg naar een groter bewustzijn in het dagdagelijkse leven,
een weg naar verdieping, meer kwaliteit en een grotere voldoening van (samen)leven.
Het helpt om rust te vinden in jezelf en in je kleine omgeving. Het helpt bij
het streven naar een vredige grote omgeving, een vredevolle wereld.
   
Het 'model' heeft vier fasen

We worden aangemoedigd ons te richten op wat wij en de ander waarnemen,
hoe we ons voelen, wat onze onderliggende behoeften zijn en wat ieder van ons graag zou willen (verzoeken).

  • Waarneming : 'Ik neem waar'  en doe dat ojectief, zonder oordeel en interpretatie.
  • Gevoel : 'Ik voel'  Ik ben verantwoordelijk voor dit gevoel en ga dit leren verwoorden. Dit vraagt voeling met lichaam en lichaamstaal.
  • Behoefte 'Ik heb behoefte aan' en ga mijn behoefte op de juiste wijze leren uiten. Dit vraagt om innerlijk contact met de eigen motivatie.
  • Verzoek: 'Ik zou je willen vragen' of 'Mijn actie is...' Ik betrek de ander op een adequate wijze in wat ik wil bereiken en overbrengen.
     

 

Interessante informatie


Youtube

KLIK OP
- Sapperloot
  - Verbindende communicatie in 4 minuten
- Jan van koert
  - Wat betekent Geweldloze communiceren?     Wat is Geweldloos communiceren? 
  - Waarom noem je het 'Verbindend communiceren?
  - Hoe maak je contact via Geweldloze Communicatie?
  - Hoe maak je contact met jezelf     Een voorbeeld van Verbindend communiceren

- Marshall Rosenberg
  - 
'Geweldloze communicatie' 
  - 
M. Rosenberg demonstrates Nonviolent Communication Youtube
- Expert Academy 
 Geweldloze communicatie     
- Conficthantering     - Workshop Communicatie
- Peter van Kempen
   - Geweldloze communicatie

-
Richard Shut
 
Geweldloze vingers
- J/M TV  
  - Effectief communiceren met kinderen

             

Interessante artikels, tekstjes..

  - Geweldloze Communicatie
  - Mededogen
  - Scenario van het huwelijksdrama
  Luisteren
  - Waarnemen zonder oordeel 1
  - Waarnemen zonder oordeel 2
  - Loop met me op, vertel me wat er nu in je omgaat


Gebruikte en aanbevolen literatuur

COMMUNICATIE

           

- Marshall B. Rosenberg - Geweldloze Communicatie - Ontwapend en doeltreffend    GEWELDLOZE       COMMUNCATIE      MARSHALL ROSENBERG
- Marshall B. Rosenberg - Gelijk heben of gelukkig zijn - De taal van de vrede - Levensverrijkend onderwijs
- Lucy Leu - Geweldloze Communicatie - Werkboek
- Thomas d'Ansembourg - Stop met aardig zijn
  -  Geluk alleen maakt niet gelukkig
- Justine Mol  - De giraf en de jakhals in ons   -  Opgroeien in vertrouwen
- Regine Herbig - Constructief omgaan met irritatie en boosheid
- Hedwig BerghmansLuisteren en spreken vanuit het hart - Verbindende & geweldloze Communicatie.
- Inga Teekens - De kunst van communiceren
- Redactie Hoefman & Schuijt - Passie voor compassie
- Sura Hart & Victoria Kindle Hodson 'Respectvolle ouders     Respectvolle kinderen'
- De kleine Giraf - Op zoek naar de kleine giraf. Geweldloos communiceren voor en met kinderen
- Corry Laura Van Bladel - Concrete werkvormen voor geweldloos opvoeden en begeleiden
- Elly van der Elst - De kracht van de verbinding. Hoe bewust communiceren bijdraagt aan het managen van     verschillen in organisaties.
- Eric Schneider - Naar het hart van communicatie
- Ferdinand Cuvelier - Omgaan met zichzelf en met elkaar   -   De bejegening tussen jou en mij
- Jan van Koert - Wat je vindt mag je houden. Geweldloos communiceren als weg naar verbinding
- Pat Patfoort -  Bouwen aan geweldloosheid   -   Ik wil, jij wilt niet. Geweldloos opvoeden  -  Verdediging zonder aanval.   De kracht van de geweldloosheid. 

Samenvatting van het Model 'Geweldloze communicatie' + Lijst van 'gevoelens' en 'behoeften'
  KLIK OP  Ai-opener  Print deze A4blz. af en snij ze in 4. Je bekomt dan 4 handig te gebruiken steekkaarten om 
  geweldloze communicatie in de praktijk te oefenen. 

- KAARTSPELEN die woorden geven aan gevoelens en behoeften gebaseerd op Geweldloze - Verbindende Communicatie:


RELATIE

- Paul Ferrini - Stappen naar een goede relatie 
Voor meer info over o.m. literatuur over 'Relatie': KLIK OP Relatie begeleleiding - coaching - Therapie


INZICHTEN bij Communiceren en Relateren 

- Don Michael Ruiz - De vier inzichten  -  De vijf inzichten  -  Het vijfde inzicht
- Eckhart Tolle - De kracht van het Nu  

VOLLEDIGE ALGEMENE LITTERATUURLIJST