De Wending tot de Ziel

 

Een zelfonderzoek naar zinbeleving en zingeving 

Reis in de geest op het voertuig van je adem  

 

Driedaagse 
(Vrijdag 10u tot Zondag 18u)

Datate bepalen in onderling overleg met kandidaat deelnemers.
Groepsgrootte: max. 6 deelnemers
 
      

   

     

    

Begeleiding
    
Sander Bloemendal   

       

Kun je herkennen en durf je te erkennen dat
je diepste verlangen, je droom, je wens, je zelfmanifestatie, tevens je diepste angsten oproept?
Het brengt moeilijkheden en mogelijkheden met zich mee om een persoonlijke doorbraak te realiseren.

De kunst is om, te midden van voortdurende veranderingen in je leven en in de maatschappij,
jezelf trouw te blijven en de plek te vinden waar jij tot je recht komt
en anderen tot hun recht kunt laten komen,
omdat je doet waartoe je bent bestemd.

Als je jezelf herkent in de dans van angst en verlangen, wil je wellicht wel eens een weznlijke ADEM-PAUZE nemen
om 'tot je binnenkamer in te gaan'. Daarvoor is de Wending tot de Ziel bedoeld. Nieuwe bezieling vinden, (her) vinden
van koers, richting, helder worden in de geest over datgene waaraan en waarin je je energie wilt geven.

 De Wending is een investering in jezelf, in je persoonlijke doorbraak,
beginnend met het scheppen van Aandacht, Tijd en Ruimte voor Reflectie op en in je Actie.
Investeren in jezelf is wellicht één van de allerbelangrijkste dingen die je kunt doen in je leven.
Beschouw het deelnemen aan deze bijzondere workshop als mooi cadeau aan jezelf.

Inhoud

Het leerproces omvat het ontwikkelen van DURF ofwel LEVENSMOED

Durf om je (opnieuw) te leren uiten door gebruik te maken van de communicatieve kanalen die daarvoor worden aangesproken:

                           - Ademhaling (energie-opbouw, opladen en ontladen, verwaarloosde ademgebieden)
                           - Lichaamstaal (houding, beweging, mimiek: gedrag)
                           - Intonatie (Klank, Toon, Wijs, Stemgebruik)
                           - Taal in spreken en schrijven (geweldloosheid in woord- en zinsgebruik)
                           - Beeldend en verbeeldend vermogen (creativiteit, visualisatie, spel).

Je kan deze kanalen (opnieuw) persoonlijk integreren en je zelfbeeld versterken. Zo verdiep je het besef van wie je bent, 't hoe en waartoe.

De rode draad hierbij is het goed leren gebruiken van de ademhaling als het voertuig voor een reis in de geest.
Doel hiervan is tot een diepere beleving te komen van de twee-eenheid, die geest en lichaam samen vormen. Dit is de wending van je PERSOONLIJKHEID tot je ZIEL. Hierbij kan jouw essentie en zelfmanifestatie duidelijk voelbaar en zichtbaar worden.
Je wordt daarbij 'gedragen' door zowel de keuze van- en opbouw in de werkvormen als door de aanwezigheid van adequate begeleiding. 

Programma

Het gehele programma van de Wending tot de ziel omvat 3 dagen: Data tebepalen in onderling overleg met kandidaat deelnemers!

De eerste dag word je voorbereid via ruimtescheppende werkvormen:

•ademhaling als instrument voor ontspanning en energie-opbouw,
•bewegingswerkvormen om van binnen uit vrijer jezelf te kunnen manifesteren,
•samenwerking bevorderende werkvormen om beter contact met anderen te maken.

Op de tweede dag maak je middels ademhaling - een holotropic breathing sessie - een reis in de transpersoonlijke domeinen van de geest, op basis van evocatieve muziek: "de wending tot je ziel". Deze vorm is gebaseerd op en geïnspireerd door de Tsjechische psychiater Stanislav Grof en zijn werk rond de invloed van de geboorte. Middels de ademhaling zal zich uiten wat op dit moment je persoonlijke blokkade is die je zelfmanifestatie in de weg staat en hoe die een plek kan krijgen als verwerkte ervaring.

De derde dag wordt gebruikt voor het maken van vertaalslag van deze ervaring naar de praktische invulling ervan in het dagelijks leven.

Ervaringen

Deelname aan dit traject is in de afgelopen jaren voor velen een belangrijke stap geweest om in het lichaam (opnieuw) een fysieke basis voor zelfvertrouwen te leren vinden. Zelfvertrouwen, zelfacceptatie, is de basis om geestelijke rijkdom in je geest te kunnen verwezenlijken als zichtbare manifestatie in de stof.

Praktisch

DEELNEMERS


ASSISTENTIE

 

DATA  + UREN

 
max. 6

In de workshop zijn 2 assistenten aanwezig met ruime ervaring in individuele en groepsbegeleiding. Beiden hebben minstens 1 keer aan een wending deelgenomen en assisteren deze nu in het kader van hun eigen leer- en onderwijsproces.

Werktijden        Vr                   Za                   Zo
Meditatie:                                                  7.30u                         7.30u
Ontbijt:                                                     8.30u                         8.30u
Programma:            10.00u                        10.00u                       10.00u
Middagmaal:           13.00u                        14.00u                       13.00u
Programma:            15.00u                        16.00u                       14.30u
Avondmaal:             18.30u                        20.00u 
Programma:            20.00u
Eindtijd:                 22.00u                       20.00u                       18.00u 

KOSTEN

Er worden 3 soorten kosten onderscheiden:
scholingskosten - locatiehuurkosten - kosten voor maaltijden en overnachtingen

Toelichting tariefgroepen
Teneinde dit traject zo toegankelijk mogelijk te houden, wordt er gewerkt met een tweetarievenstelsel v.w.b. de scholingskosten:
Tariefgroep 1 is voor wie een inkomen heeft van meer dan Euro 2.200,00 netto per maand, of voor wie de kosten betaald worden door een bedrijf of instantie.
Tariefgroep 2 is voor wie een netto inkomen heeft van minder dan Euro 2.200.00 per maand.

                                             Trajectprijs       Tarief 1             Tarief 2

1. Scholingskosten:                                      Euro 330,00         Euro 230,00

2. Kosten voor dagverblijf & maaltijden                      Euro 120,00

3. Kosten voor  overnachtingen  (2 p.kamer, 2 nachten)          Euro   40,00
    In geval van 1 persoonskamer: supplement van 20 euro per nacht
    

PLAATS
Praktijk Oorspronkelijke Levenskunst
Mattenbosstraat 20   9700 Oudenaarde (Welden)  0496/145.096
INSCHRIJVING
& INFORMATIE

    
Sander Bloemendal

0031/6/237.532.39
bloemendalsander@gmail.com

Praktijk Oorspronkelijke Levenskunst
0032/496/145.096
paulsymons@oorspronkelijkelevenskunst.be


 

Op geestelijk niveau spreken we van "ziel". Op lichamelijk niveau spreken we van "hart".
Als je "hart en ziel" wilt leggen in wat en hoe je doet, en je stagneert, zoekt nieuwe inspiratie op enig moment, dan ben je wellicht aangekomen op een kruispunt van wegen, waarbij een adempauze goed goed doet.

Voor de aardse persoonlijkheid, gevormd en vervormd door jachtig leven is het wellicht tijd zich te wenden tot de Ziel. Met "ziel" wordt onze potentie tot wording op het stoffelijke vlak bedoeld. (Wie zich in plaats van met de term "ziel" beter voelt aangesproken door "unieke eigen innerlijke kwaliteit" leze dat in plaats van ziel. Ook wordt wel gesproken van onze "blauwdruk".)

Het gaat hoe dan ook over de bewuste wording en verwerkelijking van onze innerlijke kwaliteit op het alledaagse vlak. Bij het belichamen van onze innerlijke kwaliteit stuiten we op mentale plaatjes, fysieke blokkades, emotionele belemmeringen. Niet alleen in onze omgeving, maar vooral ook in de aard en het karakter van onze eigen persoonlijkheid, waarmee we geneigd zijn sterk vereenzelvigd te leven. Daarom maken mensen soms bewust een reis in de ruimte en diepte van de geest.
     
      
               

" Op een punt van crisis in mijn leven gekomen, volgde ik in Nederland bij Sander Bloemendal de workshop  “Door het grotere gegrepen”

Die workshop heet nu "De Wending tot de Ziel". Ik leerde daar tijd nemen om mijn bewegingen met gevoel te beleven,

wat mij terug bracht bij mijn kracht en verlangen om te leven vanuit mijn hart. Er was moed voor nodig om

    dat in ‘de alledaagse werkelijkheid’ om te zetten, om angst onder ogen te zien en illusies los te laten.
       


Sander's
 cursussen gaan
over de kunst om autentiek te leven te en die kunst wens ik ieder, die zich gestagneerd voelt, graag toe.

Sander is voor mij een dierbare leraar en collega. Een tiental jaar geleden nodigde ik hem voor het eerst uit in ons centrum, 

waar nu nog altijd geregeld trajecten van hem doorgaan."

  

Paul Symons